ระบบลงทะเบียนอบรม

ระบบลงทะเบียนอบรม

การลงทะเบียนที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดขึ้นเพื่อเก้บข้อมูลของผู้ลงทะเบียน

Read More

แผนปฏิบัติงาน ICT Services

แผนปฏิบัติงาน ICT Services

ลำดับการปฏิบัติงาน Service (คิวงานประจำ) สามารถเช็คลำดับงานของท่านได้ที่นี่

Read More

แบบฟอร์ขอใช้บริการ Services

แบบฟอร์ขอใช้บริการ Services

แบบฟอร์มออนไลน์ใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่อมแซม ติดตั้ง ขอใช้งาน

Read More