โปรแกรมลิขสิทธิ์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ใช้งานฟรี

สำหรับซอฟท์แวร์ที่มีให้ดาวน์โหลดในโครงการนั้นมีทั้งสิ้น 159 รายการ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมยอดนิยมอย่าง Windoes 8.1, Windows 7 ,Visual Studio 2015 , Microsoft SQL Server 2016, Microsoft Access 2016 และ Microsoft Visio 2016 เป็นต้น ซึ่งล่าสุดมี “ระบบปฏิบัติการ Windows 10” แจกแล้วด้วย

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น