นักศึกษา รหัส 60 สามารถเข้าใช้งาน Google Apps ได้แล้ว วันนี้

นักศึกษา รหัส 60 สามารถเข้าใช้งาน Google Apps ได้แล้ว
โดยเข้าใช้งานผ่าน
Username : รหัสนักศึกษา@ksu.ac.th
Password : เลขบัตรประชาชน

เข้าใช้งาน Email ได้ที่ http://mail.ksu.ac.th

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น