โปรแกรมลิขสิทธิ์

เข้าใช้งาน Microsoft Imagine X ได้ที่นี่

     สำหรับซอฟท์แวร์ที่มีให้ดาวน์โหลดในโครงการนั้นมีทั้งสิ้น 159 รายการ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมยอดนิยมอย่าง Windoes 8.1, Windows 7 ,Visual Studio 2015 , Microsoft SQL Server 2016, Microsoft Access 2016 และ Microsoft Visio 2016 เป็นต้น ซึ่งล่าสุดมี “ระบบปฏิบัติการ Windows 10” แจกแล้วด้วย

     ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วในระดับ Microsoft Imagine X นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ขอสมัครใช้งานดังนี้

 

1. ส่ง Email @ksu.ac.th มาที่ ict@ksu.ac.th เช่น นักศึกษา 60xxxxxxxxx@ksu.ac.th หรือยื่นคำร้องได้ที่ 

 

2. ตรวจสอบ E-mail

3. ตอบรับการเข้าร่วม Microsoft Imagine X ทาง E-mail และทำการเปลี่ยนรหัสผ่านการใช้งานระบบ

4. เมื่อสร้าง Account เรียบร้อยแล้วสามารถเข้าใช้งานระบบ เลือก Download โปรแกรมการใช้งานที่ต้องการ

โปรแกรมลิขสิทธิ์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เท่านั้น

โปรแกรมลิขสิทธิ์ เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีอะไรบ้าง

  1. Windows 7 Enterprise**
  2. Windows 8.1 Enterprise**
  3. Windows 8.1 Professional**
  4. Windows 10 Professional**
  5. Windows 10 Education**
  6. Windows 10 Enterprise 2016 LTSB**
  7. Office Professional Plus 2007**
  8. Office Professional Plus 2010**
  9. Office Professional Plus 2013**
  10. Office Professional Plus 2016**

การดาวน์โหลดโปรแกรม จะต้องใช้ Internet Explorer Version 9.0 ขึ้นไป หากไม่มีมี สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งที่ http://www.microsoft.com/en-us/download/internet-explorer-9-details.aspx

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

(การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและกำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง)