คลังเก็บ:

Loading Events

Events for พฤษภาคม 2017

Events Search and Views Navigation

Find Events

Event Views Navigation

Events Search

Calendar of Events

Calendar of Events
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
1
2
3
4
5
6
7
8

เปิดการใช้งานห้องประชุมยุทธศาสตร์[ดำเนินการแล้ว]

นำเสนอการใช้งานระบบวารสารแพรวาปรับปรุงใหม่ [ดำเนินการแล้ว]

10

ดำเนินการซ่อมแซมอินเทอร์เน็ต บ้านพักบุคลากร โซนบ้านเดี่ยวสีขาว[ดำเนินการแล้ว]

12
13
14

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ

ติดตั้งโปรแกรม SkechUp ห้อง A305

19

กิจกรรมการประเมินค่างาน การจัดทำคู่มือ และงานวิจัยเพื่อกำหนดตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม

กิจกรรมการประเมินค่างาน การจัดทำคู่มือ และงานวิจัยเพื่อกำหนดตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม

22
23
24
25
26
27
28
29
30

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application)

อบรมวิชาการ การใช้งานโปรแกรมงานวิจัย ThaiJo ณ อาคารวิทยบริการในเมือง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application)

อบรมวิชาการ การใช้งานโปรแกรมงานวิจัย ThaiJo ณ อาคารวิทยบริการในเมือง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application)

อบรมวิชาการ การใช้งานโปรแกรมงานวิจัย ThaiJo ณ อาคารวิทยบริการในเมือง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application)

+ Export Events