คลังเก็บ:

Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for พฤษภาคม 2017

Calendar Month Navigation

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เปิดการใช้งานห้องประชุมยุทธศาสตร์[ดำเนินการแล้ว]

นำเสนอการใช้งานระบบวารสารแพรวาปรับปรุงใหม่ [ดำเนินการแล้ว]

10
11

ดำเนินการซ่อมแซมอินเทอร์เน็ต บ้านพักบุคลากร โซนบ้านเดี่ยวสีขาว[ดำเนินการแล้ว]

12
13
14
15

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ

16

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ

17

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ

18

ติดตั้งโปรแกรม SkechUp ห้อง A305

19
20

กิจกรรมการประเมินค่างาน การจัดทำคู่มือ และงานวิจัยเพื่อกำหนดตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม

21

กิจกรรมการประเมินค่างาน การจัดทำคู่มือ และงานวิจัยเพื่อกำหนดตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application)

อบรมวิชาการ การใช้งานโปรแกรมงานวิจัย ThaiJo ณ อาคารวิทยบริการในเมือง

1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application)

อบรมวิชาการ การใช้งานโปรแกรมงานวิจัย ThaiJo ณ อาคารวิทยบริการในเมือง

2

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application)

อบรมวิชาการ การใช้งานโปรแกรมงานวิจัย ThaiJo ณ อาคารวิทยบริการในเมือง

3

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application)

4

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application)

+ Export Events