บุคลากร

14462723_10154605108523421_8402050549792665937_n

นายปิยะ สร้อยอุดม

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

994048_762855507074222_498080320_n

นายพลากร ภูขมัง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

18403485_1323690151017572_3573081434835146235_n

นายพิชิต บุญหลัง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

13726575_1163245933716710_7994010590731512402_n

นายเทวฤทธิ์ ภูดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

18157123_1193126740795750_6844184018739750429_n

นายอภิวัฒน์ หินศิลา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1393812_676311495755499_6756840969719898957_n

นายกิตติคุณ สารภี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

14183687_1241955302501541_4374379118572062256_n

ว่าที่ร้อยตรีพิชิตชัย บุญแสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์