Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  การใช้อีเมล์นักศึกษา ปี 2562
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  03-07-2562

การใช้อีเมล์นักศึกษา ปี 2562

ชื่อภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ตามด้วยจุด (.) ตามด้วยนามสกุล 2 ตัวแรก ตามด้วย @ksu.ac.th

ตัวอย่างเช่น 

สมชาย ใจดี   ชื่อภาษาอังกฤษ somchay jaidee

อีเมล์   somchay.ja@ksu.ac.th

รหัสผ่าน รหัสบัตรประชาชน

เข้าใช้งานได้ที่  http://mail.ksu.ac.th

หมายเหตุ : ชื่อภาษาอังกฤษจะเป็นข้อมูลจากระบบ ESS เท่านั้น หากใช้งานไม่ได้ให้เข้าไปดู ชื่อ-นามสกุล ตัวเอง ในระบบ ESS

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ร่วมเรียนรู้การใช้งาน Microsoft Teams for Education 
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  การรับสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการ Microsoft Office 365 
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     ฉบับที่ 3

     ร่วมเรียนรู้การใช้งาน Microsoft Teams for Education
     ร่วมเรียนรู้การใช้งาน Microsoft Teams for Education

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     การรับสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี
     การรับสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการ Microsoft Office 365
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการ Microsoft Office 365 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 62/1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 4600 (ในเมือง) อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 (นามน) โทรศัพท์ : 043-811128 ต่อ 7130 และ043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร